Spaar nu voor mooie kortingen en gratis producten! meld je hier aan

Heart icon
Cart icon Winkelwagen

Winkelwagen

Privacy verklaring

Pollmann sinds 1890 (hierna te noemen Pollmann) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we je uit welke persoonsgegevens wij van je verzamelen, gebruiken en verwerken en met welk doel we dat doen.

Daarnaast kun je in deze verklaring lezen over je recht met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

Verwerken persoonsgegevens

Pollmann is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens verantwoordelijk. Pollmann zal er alles aan doen om je privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pollmann houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB).

Dit houdt in dat wij in elk geval je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens aan ons zijn verstrekt.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door je gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heb je het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van je toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Hoe gebruikt Pollmann je gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Pollmann je persoonsgegevens verwerkt. We geven aan welke gegevens voor welke doelen worden gebruikt, de juridische grondslag en hoelang wij de gegevens bewaren.

Doel

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doelen: aankoop van een product; bestelling van een product; versturen van een product; het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en het informeren over ontwikkelingen in de producten die je hebt gekocht (d.m.v. de databank);

Veiligheid

Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam-, adres- en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren. Wij gebruiken daartoe een beveiligde verbinding. Ook je betaling gaat via deze beveiligde verbinding.

Verwerking Persoonsgegevens

Verwerking van je persoonsgegevens beperken we tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Het doel van de gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, ofwel het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten en nieuwsbrieven, reparatie of retournering van producten.

De persoonsgegevens die wij van je verwerken ontvangen wij direct, of via onze website, van jezelf: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens (bij bestellingen).

Bewaartermijnen

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel. Daarnaast gelden wettelijke bewaartermijnen voor de belastingdienst en de financiële administratie. Voor de nieuwsbrief en onze databank bewaren wij je gegevens tot wederopzegging.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij van je hebben ontvangen kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van verzorgen van de financiële administratie, afdracht van belastingen of versturen van bestellingen en aankopen. Dit valt onder onze verantwoordelijkheid. Met deze bedrijven hebben wij een verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Rechten omtrent je persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, en overdracht. Mocht je van je recht(en) gebruik willen maken verzoeken wij je ons via info@pollmann.nl een bericht te sturen. Je kunt je uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens door ons op ieder moment intrekken.

Cookies

Pollmann gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde Privacy Verklaring wordt gepubliceerd op onze website. We raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en klachten

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Pollmann je gegevens verwerkt, neem dan contact met ons op via info@pollmann.nl. Ook als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met, en een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.